Tahminlerden Uzak İnsan Mevsimi

İnsanoğlunun hayalsiz bir günü geçebilir mi? Bu sorunun cevabı ister Evet olsun ister Hayır sorunun cevabını değiştiremeyecektir. Çünkü insanoğlunun kendisine yöneltilen herhangi bir soruya Evet ve Hayır demesi arasında mahiyet olarak farklılık olsa da hayal kurması ve hayal etmesi noktasında bir değişkenlik yoktur. Her insan hayal eder bilerek veya bilmeyerek.

Bizler hayal etmeyi, tasavvur etmekle karıştırırız çoğu kez. Tahminler ederiz hayatın bir çok alanına dair. Tahminlerimiz tasavvurdan uzak, tasavvurlarımız ise tahminlere hep meyyal.. 

Tasavvur ederken hayal ettiklerimizin, gerçekliğe ne kadar yakın olabileceğini düşünürüz ama hayal ederken zihnimizin tasavvur edişini gerçekliğe pek yormayız. Bunun sebebini insanoğlunun hayal kurarken, detayları devre dışı bırakıp önemsemediğini varsayabiliriz.
Tahminlerin zihnimizdeki sayısı arttıkça hayallere de kapılar açılmış olacaktır. Tahminler azaldıkça bilgi ile donatılmaya müsait bir akıl haline gelmesi çok muhtemeldir. Asıl mesele de tam burada başlıyor aslında; İnsanoğlu tahminlerden, hayallerden, bilgiden, gerçeklerden, hakikatten ve tasavvurdan yola çıkıp doğru kapı yada kapıları bulabiliyor mu açmak için? Doğru kapıyı bulmak veya seçmek sadece aklın işi olmasa gerek zira akıl tek başına hele ki tahminler ve karar vermeyi yönlendirebilen bir nefis de taşıyorken. 
Hayallerin tehlikeli olanlarını da hesaba katarsak neyin nerede olması gerektiğini, neyin nasıl ayırt edilmesi gerekliliğini de tahminlerden uzak tutmamız gerekiyor. 


İnsan düşünen ve düşündüğünü uygularken sonucu merak eden bir varlıktır. Sonuçların doğru çıkması onu mutlu eder doğru çıkmaması ise mutsuz eder.  Doğru sonucun çıkması için doğru yolun seçilmesi, doğru metotların kullanılması, tahminlerin yerine çabanın kavileşmesi ve en nihayetinde aklın tek başına karar vermesinin yanıltıcı olabileceği
gerçeğini unutulmamalı. İnsanoğlunun vicdanı karar vermede en hassas noktadır. Tüm veriler elde edinmek istenen doğru kapıya odaklanırken vicdanın geride bırakılması insanı zalim yapar!.  

Çünkü görünenler ve duyulanların ardında inananlar için Levh-i Mahfûz vardır. 

Yasin ONAT


Yorumlar

Popüler Yayınlar