Zaman Mekan ve Tavır

Üçü de değişmektedir. Bir akış içerisindedir, hareket barındırır ve üçünün de bir sonu vardır yaşadığımız şu yeryüzünde.

Zaman: En çok geride bıraktığımızdır. Ne an'ı bilebiliriz hakkıyla ne de tutabiliriz onu ellerimizde.

Mekan: Zaman ile içiçedir. Cisimleşmiş, somutlaşmış olandır. Zaman ile anlam kazanır, insan ile amacını yerine getirir.

Tavır: Sözlü hareketler dahilinde gerçekleşen, her konumda zaman ve mekanın değişen unsurlarıyla birlikte bulunur.


Yorumlar

Popüler Yayınlar